Menu Close

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (terminuota darbo sutartis)

Keliami reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

Turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;

Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Darbo pobūdis – ugdyti globotinių darbinius įgūdžius: padėti ir mokyti globotinius siūti, megzti, lyginti, skalbti, ruošti konservus žiemai, gaminti maistą, savarankiškai tvarkyti patalpas, aplinką, naudotis buitiniais prietaisais ir kt., lydėti vaikus išvykose, ekskursijose už vaikų globos namų ribų, į kitus ugdymo užsiėmimus ir padeda jiems orientuotis aplinkoje.

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir nuo 20.00 val. iki 8.00 val.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2023 m. liepos 5 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 694 00 392.

Skip to content