Menu Close

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas yra biudžetinės įstaigos Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Socialinės globos skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal  darbo sutartį.

Pareigybės lygis – C

Pareigybės paskirtis – teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose.

Pareigybės pavaldumas – pavaldus Socialinės globos skyriaus vedėjui. Tiesiogiai darbe jam vadovauja dienos socialinės globos socialinis darbuotojas.

  • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    • Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dienos socialinės globos paslaugas;
    • turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir įgytą socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją;
    • būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
    • gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais, sprendžiant asmens problemas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20.

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. sausio 21 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Skip to content