Menu Close

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Keliami reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus išskyrus asmenis, turinčius socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį;
  2.  mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;
  3.  žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos paslaugas;
  4.  gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius;
  5. gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais, sprendžiant asmens problemas

Darbo pobūdis – užtikrinti neįgalių asmenų individualią, diskretišką pagalbą, padėti jiems tenkinti būtinuosius poreikius (maitintis, rūpintis asmens higiena, lydi pasivaikštant lauke, išeinant už Centro ribų) ir ugdyti savarankiškumą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. kovo 22 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Skip to content