Menu Close

Slaugytojo padėjėjas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais slaugos paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Panevėžio mieste;
  2. turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją;
  3. būti išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą, kurių trukmė ne mažiau kaip 360 valandų ir iš jų ne mažiau kaip 60 proc. sudaro praktiniai užsiėmimai;
  4. gebėti teikti slaugos paslaugas įvairių socialinių problemų bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims;
  5. gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais, sprendžiant asmens problemas.

Darbo pobūdis – paslaugų teikimas gavėjui pagal kataloge patvirtintas paslaugas, numatytų paslaugų teikimo lapų ir individualių darbo ataskaitų pildymas, higienines reikmių užtikrinimas, priežiūra, rūpinimasis sveikata.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20.

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. sausio 12 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Skip to content