Menu Close

Teikiame sociokultūrines paslaugas

Teikiame sociokultūrines paslaugas

[aioseo_breadcrumbs]

Kas yra sociokultūrinės paslaugos?

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Kokia pagalba teikiama?

 • laisvalaikio organizavimas;
 • socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų organizavimas;
 • spektaklių, parodų, koncertų, miesto švenčių ir kitų renginių lankymo organizavimas;
 • teminių popiečių, paskaitų, diskusijų, susitikimų su žymiais žmonėmis organizavimas;
 • valstybinių ir religinių švenčių paminėjimo organizavimas;
 • pasveikinimų asmeninių ir kitų švenčių proga organizavimas;
 • muzikos ir meno terapijos užsiėmimų organizavimas;
 • filmų peržiūrų, knygų ir kitų leidinių skaitymo ir aptarimo organizavimas;
 • ekskursijų, išvykų organizavimas;
 • saviveiklos organizavimas

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Asmenys (šeimos), kurie nėra Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Panevėžio socialinių paslaugų centrą pateikia šiuos dokumentus:

 • laisvos formos asmens prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content