Menu Close

Teikiame laikino atokvėpio paslaugą

Teikiame laikino atokvėpio paslaugą

[aioseo_breadcrumbs]

Kas yra laikino atokvėpio paslauga (pagalba į namus)?

Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas yra laikino atokvėpio paslauga (dienos socialinė globa asmens namuose)?

Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia pagalba teikiama (pagalba į namus)?

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
  pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.),
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kokia pagalba teikiama (dienos socialinė globa asmens namuose)?

 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 • jei reikalinga pažyma apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 • kiti dokumentai, turintys reikšmės vertinant laikino atokvėpio paslaugos poreikį.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius

Specialistų kontaktai:

 • dienos socialinė globa asmens namuose ČIA;
 • pagalba į namus ČIA.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content