Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose

[aioseo_breadcrumbs]

Kas yra dienos socialinė globa asmens namuose?

Ta visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. 

Kas gali gauti šią paslaugą (Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai)?

 • vaikas, turintis sunkią negalią;
 • suaugęs asmuo, turintis sunkią negalią;
 • senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, turintis sunkią negalią.

Kokia pagalba teikiama?

 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • asmens socialinį statusą patvirtinančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;
 • neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės pagalbos arba nuolatinės slaugos nustatymo pažymą arba rekomendaciją dėl pagalbos poreikio, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jei specialieji poreikiai asmeniui nustatyti nuo 2019 m.;
 • medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų išvadomis.

Kur kreiptis?

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius

Specialistų kontaktai ČIA

Licencijos rūšis: Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose Nr. L000000737

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content