Menu Close

Pagalbos namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojas

Keliami reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti;

mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;

būti pareigingu, mandagiu, darbščiu, taktišku, siekiančiu kompromiso, ieškančiu iškilusioms problemoms sprendimo būdų, gebančiu bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, rūpintojais, sprendžiant asmens problemas.

Darbo pobūdis – teikti asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas. Pagal sudarytą grafiką lankyti paslaugų gavėjus ir teikti jiems pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdyti ir palaikyti jų namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20 (1120 Eur neatskaičius mokesčių). Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. rugsėjo 19 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 694 00 392.

Skip to content