Menu Close

Pagalbos į namus paslaugos

Neįgaliųjų aprūpinimas mobiliomis kėlimo priemonėmis

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugų sudėtis (komplektas): informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas arba maisto nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui, norint sudaryti galimybes gyventi namuose.

Pagalbos į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Paslaugų teikimo trukmė – iki 10 valandų, 5 kartų per savaitę, iki 4 valandų per dieną Centro darbo dienomis ir valandomis.

Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos, kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Pagalbos į namus paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, sergantiems užkrečiamomis ligomis, kai dėl ligos pobūdžio jie kelia pavojų sau ir kitiems.

Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

 1.  asmeniui, kurio pajamos yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis sudaro 5 proc. asmens pajamų (0,98 Eur);
 2.  asmeniui, kurio pajamos yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis sudaro 10 proc. asmens pajamų (1,97 Eur);
 3. asmeniui, kurio pajamos yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį sudaro 15 proc. asmens pajamų (2,95 Eur);
 4. asmeniui, kurio pajamos yra didesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį sudaro 20 proc. asmens pajamų (3,93 Eur).

 

Paslaugų gavėjai, kurių pajamos per mėnesį asmeniui arba vienam šeimos nariui yra nuo 2 VRP dydžio iki 3 VRP dydžio už pagalbos į namus paslaugas moka 25 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 50 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos viršija 3,5 VRP dydžio, už paslaugas moka 100 proc.

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio socialinių paslaugų centre (A. Mackevičiaus g. 55A), 105 kab.

 • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  neįgaliojo pažymėjimas;
 • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažyma-išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurioje yra gydytojų išvada, kad reikalinga kito asmens priežiūra (dėl pažymos kreiptis į apylinkės terapeutą ar šeimos gydytoją);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (atskirais atvejais);
 • teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba).


Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Socialinių paslaugų įstatymas – Nuoroda

Socialinių paslaugų katalogas – Nuoroda

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. Nr. 1-34 sprendimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimo 1-60-14 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ – Nuoroda

Skip to content