Menu Close

Nakvynės namų individualios priežiūros darbuotojas

Keliami reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

– turėti vieną iš kvalifikacijų:

– socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą,

– būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus,

– būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

– Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu) įgūdžių.

– Žinoti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.

– Privalumas: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, kelių eismo taisyklių ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindų žinojimas.

Darbo pobūdis – teikti pagalbą socialiniams darbuotojams dirbant su socialinę riziką patiriančiais asmenimis ir užtikrinti paslaugų gavėjų nustatytos tvarkos laikymąsi ir saugią aplinką laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo Nakvynės namuose metu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20 (1120 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. liepos 25 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Skip to content