Menu Close

Socialinės globos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimui)

Socialinės globos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimui)

[aioseo_breadcrumbs]

Keliami reikalavimai:

  • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • Turėti vieną iš kvalifikacijų:
  1. įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;
  2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;
  3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Nuoroda į pareigybės aprašymą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2023 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 694 00 392.

Skip to content