Menu Close

Reikalavimai:
vairuotojas privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
Vairuotojas privalo žinoti:
1. autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;
2. autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą;
3. autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
4. kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus ir jų laikytis;
5. darbo įstatymų pagrindus;
6. kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikytis;
7. keleivių ir vaikų vežimo taisykles ir jų laikytis;
8. nelaimingų atsitikimų (taip pat ir avarijų) tyrimo ir apskaitos tvarką, ja vadovautis;
9. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimus ir jų laikytis;
turėti pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;
būti pareigingu, darbščiu, sąžiningu, žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui bei taikyti juos praktikoje;
turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
Darbo pobūdis:
Vykdyti paskirto automobilio techninę priežiūrą, įvertinti jo techninę būklę;
Pildyti transporto paslaugų neįgaliesiems, nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms registrą ir automobilio darbo apskaitos dokumentą – kelionės lapą: pasirašo jame, fiksuoja darbo laiką, nuvažiuotus kilometrus;
Padėti paslaugų gavėjui įlipti į automobilį ir išlipti iš jo, esant reikalui – palydi į ligoninės ar poliklinikos priimamąjį, parveža į namus;
Užtikrinti transporto priemonės, kito jam perduoto įstaigos turto apskaitą bei saugumą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,30.
Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją) bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti iki 2022 m. liepos 25 d. el. paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 615 84900.

Skip to content