Menu Close

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TuZYJyRuWh

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6/TAIS_478674

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/xPrlOdRXwq

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/eJMdGqxbgP

Institucijų, programų akreditacijos dokumentai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos dokumentai. http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/

Teisės aktų registras
http://www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimas/Dokumentų paieška
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

LR Švietimo ir mokslo ministerija
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Telšių rajono savivaldybės teisės aktų paieška
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Skip to content